Program

ÅRSMÖTESPROGRAM

Fredagen den 8 juni 2018

10:00 Förbundets styrelse på hotell Radisson Blu

10:00 Arne Ritari –stiftelsens styrelse på hotell Radisson

12:00-19:00 Anmälning och granskning av fullmakter, Ouluhalli

15:00-18.00 Seminariet, VCC kandidaterna presenteras, Ouluhalli

* Lions och rent vatten, lion Mika Pirttivaara och PDG Tiitus Tuohikorpi

* Medlemsvärvningskampanj, PDG Harri Hirvelä

* Orkester Norden i Finland 2019-2024 – vad och varför i all världen? PDG Erkki Voutilainen

19:00-20:00 Öppningsceremoni, Ouluhalli

Välkomstord, huvudkommitténs ordförande Jouko Lampinen

Finlands Lions-förbundets hälsning, ordförande Erkki Honkala

Lions Clubs International hälsning, vicepresident Gudrun Yngvadóttir

Musik av TT Big band med tangokungen Marko Lämsä som solist

Hälsningsord av staden Uleåborg

Musik

Hälsningar från Leo-klubbar, president Clara Nilsson från Finlands Leo-klubbarnas styrelse

20:00-00:30 Kvällsfest i 70-talets anda

Middag

Kl 21:30 Dansmusik, TT Big Band och tangokungen Marko Lämsä

Lördagen den 9 juni 2018

8:00-10:30 Anmälning och granskning av fullmakter

8:30-9:30 PCC träff, Ouluhalli

9:00-9:30 Uppställning för fanornas intågande

9:30-9:45 Fanornas intågande

10:00-10:50 Öppningsceremoni, Ouluhalli

Fanornas intågande

Hälsningsord

Församlingarna hälsar, utsändande av kranspatrull

Lions Clubs International hälsning, vicepresident Gudrun Yngvadóttir

Festtal med landshövding emeritus Eino Siuruainen som festtalar

11:00-12:00 Årsmöte, del 1

12:00-13:30 Lunch

12:00-13:30 Lions-riddare –evenemang, Ouluhalli

13.00-17:00 Årsmöte, del 2

13:00-16:00 Partnerprogram, avgång från Ouluhalli parkering

  1. rundtur runt Uleåborg eller
  2. besök i norra Österbottens museum.

18:30-19:30 Melvin Jones –tillställning, Ouluhalli

19:30-00:30 Galasupé

19:30             Gästerna tas emot, ordförande Erkki Honkala och vice ordförande Pirkko Vihavainen

20:00             Dörrarna stängs och öppnas igen kl. 20:15

                      Välkomsord, Finlands Lions förbundets ordf. Erkki Honkala

                      vice ordf. Pirkko Vihavainen, Finlands Lions förbund

                      Musik, Lassi Makkonen

20:20-            Supé, bakgrundsmusik av Elias Airaksinen

22:00-00:30 Dansmusik med Marko Lämsä som solist samt ”Elvis

 

Mainokset